آرشا پرداز - نرم افزار مدیریت مطب مواظب
نرم افزار مدیریت مطب مواظب

نظم داشتن و در دسترس بودن اطلاعات هر شغلی یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران کسب و کار های مختلف می باشد.
..در این میان در دسترس پذیر بودن اطلاعات بیماران برای پزشکان مطب ها خیلی مهم می باشد.

پیش نمایشی از قسمت های مختلف نرم افزار:

اطلاعات دارو ها

 

اضافه کردن دارو

 

اطلاعات بیماری ها

اضافه کردن بیماری ها

اطلاعات بیماران

 

اضافه کردن بیمار

لیست نسخه ها

 

افزودن نسخه

 لیست پیامک ها

 

افزودن پیامک برای ارسال به بیماران

لیست کاربران نرم افزار

افزودن کاربر به نرم افزار

تنظیمات نرم افزار برای ارسال پیامک و کار در شبکه

تغییر کاربر و وارد شدن کاربر دیگر

تنظیمات سرور برای کار با نرم افزار از طریق شبکه