معرفی آکادمی

خانواده بزرگ آرشا پرداز برآن شد تا با استفاده از آخرین تکنولوژی و دانش به روز خود، آموزش هایی در حوزه کامپیوتر با تأکید بر کاربردی بودن سرفصل ها و موارد آموزشی در کاشان برگزار کند.
از بزرگترین ویژگی اساتید و متخصصین ما در امر آموزش به این می توان اشاره کرد که جدای از تسلط بر مباحث آکادمیک دوره، به دلیل فعالیت مستقیم آنها در بازار جهانی کار، تسلط کافی در کاربردی ترین موارد آموزشی دوره مربوطه را دارا می باشند؛ که دغدغه ما نیز آموزش این مطالب کاربردی به دانشجویان و دانش پژوهان حوزه رایانه می باشد تا در صورت صلاح دید و نیاز بتوان از دانشجویان برترهر دوره دعوت به همکاری* نمود.
تخفیف های ویژه آکادمی آرشا پرداز برای دانش پژوهان 1396
1) پرداخت نقد کل مبلغ دوره حداکثر تا جلسه دوم: 10درصد تخفیف
2) معرفی هر شخص برای دوره ها(به ازای هر نفر): 10درصد تخفیف
3) نفر اول آزمون پایانی**(در صورتی که بیش از 30درصد پرداخت کرده باشد): 30درصد تخفیف
4) نفر دوم آزمون پایانی(در صورتی که بیش از 15درصد پرداخت کرده باشد): 15درصد تخفیف

* نفرات اول و دوم آزمون ها در اولویت استخدام قرار دارند.
** شیوه آزمون پایانی: پروژه پایانی:50نمره آزمون تئوری:20نمره آزمون عملی:30نمره

دوره ها
scale
bfhover162
500
#072B4B
#ffffff
مدارک
عنوان گواهینامه

عنوان

عنوان گواهینامه

عنوان