آرشا پرداز - نرم افزارمعاونت آموزش حوزه علمیه ( نما)
نرم افزارمعاونت آموزش حوزه علمیه ( نما)

پیش نمایشی از قسمت های مختلف نرم افزار:

صفحه اصلی نرم افزار با قابلیت آمار کلی از طلاب و اساتید و ...

لیست مشخصات فردی طلاب به همراه امکان جستجوی پیشرفته طلاب

خروجی گرفتن از طلاب در فرمت اکسل

تذکرات طلاب با امکان ثبت تذکر برای هر طلبه و گرفتن خروجی اکسل 

 

کارنامه طلاب با امکان جستجوی پیشرفته بر اساس پایه تحصیلی ، سال ، ترم و ...

مشاهده نتیجه کارنامه به صورت PDF

انتخاب واحد برای طلبه

،  لیست مشخصات فردی اساتید با امکان جستجوی پیشرفته استاد بر اساس سمت ، تحصیلات حوزوی ، رشته تدریس و... امکان ثبت استاد به همراه تصویر

 لیست دروس تدریسی استاد 

لیست دروس ارائه شده 

لیست همه ی انتخاب واحد ها

لیست دروس ثبت شده با امکان ثبت درس 

قسمت ثبت درس با امکان مشخص کردن نمرات تفکیکی برای درس

تنظیمات نرم افزار ، تنظیمات استفاده از نرم افزار به صورت شبکه ، تنظیمات کاربری مانند رنگ و پس زمینه و ....

نرم افزار نما کاری از دپارتمان نرم افزار شرکت فناوری اطلاعات آرشا پرداز