رزومه آرشاپرداز
خدمات آرشا پرداز
اخبار
برگزاری اولین سمینار کارآفرینی در معماری

برگزاری اولین سمینار کارآفرینی در معماری

برگزاری اولین سمینار کارآفرینی در معماری با حمایت خانواده بزرگ آرشا پرداز

کسب رتبه 40 کارشناسی ارشد توسط یکی از اعضای خانواده آرشا پرداز

کسب رتبه 40 کارشناسی ارشد توسط یکی از اعضای خانواده آرشا پرداز

راه اندازی کانال های ارتباطی و شبکه های اجتماعی شرکت فناوری اطلاعات آرشاپرداز

راه اندازی کانال های ارتباطی و شبکه های اجتماعی شرکت فناوری اطلاعات آرشاپرداز

برخی از مشتریان