آرشا پرداز -

سرفصل های این دوره ی آموزشی

 • تعریف ساختار Base شبکه و انواع اصطلاحات شبکه
 • تعریف انواع سرو، OS، انواع کلاینت ها
 • تعریف شبکه و انواع شبکه (Man ,Lan ,Wan)
 • تعریفDomain  و WorkGroup
 • معرفی انواع توپولوژی های شبکه از جمله (Hybrid ,Mesh ,Ring ,Star ,Bus)
 • انواع کابل ها از جمله (Twisted Pair ,Coaxial ,Fibr Optic) و ...
 • Network Services and Server Types
 • هفت لایه مدل مرجع OSI  
 • روش های دسترسی به شبکه  CSMA/CA ,CSMA/CD ,Token Passing
 • آشنایی با شبکه های  WirLess (802/11a-b-g)
 • Packet switching-Circuit switching
 • انواع پروتکل های شبکه از جمله (TCP/IP ,IPX/SPX ,Apple Talk) و ...
 • آشنایی با IP Addressing و Subnet Mask
 • پروتکل های Ethernet 802
 • 10 Base T /10base2/105-100 base tx
 • Board Band & Base Band
 • Synchronus – Asynchronus
 • Modem-CSU/DSU
 • xDSL-ISDN-PSTN- Leas line Device
 • آشنایی با Repeater
 • مفهوم Routing and Routers
 • آشنایی با ساختار و مفهوم پروتکل اینترنت و ARP
 • آشنایی با Collision Domain and Broadcast Domain
 • آشنایی و مفهوم و نحوه کار با آن DHCP-DNS
 • Bridge
 • انواع سوئیچ ها و نحوه کار با آنها Manageable Switch-HUB Switch
 • VLAN چیست؟
 • STP-RSTP
 • Routing table-Router (Static-Dynamic)
 • مفهوم CRC و نقش آن در شبکه
 • مفهوم و آشنایی با رمزنگاری کردن یا Encryption
 • کارت شبکه و Boot ROM
 • انواع سیستم  های عامل Multi task, Single task
 • Multi Theread , Single Theread
 • VPN , Ras Server
 • Full Duplex-Half Duplex
 • Slip-PPP
 •  و...
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره با شماره های 09130809181 یا 55447119 تماس حاصل نمایید