آرشا پرداز - دانستنی های علمی
دانستنی های علمی
تبلیغات اهرم هوشمند فروش

تبلیغات اهرم هوشمند فروش

تبلیغات تاثیر به سزایی در بالا بردن آگاهی مشتری دارد. تبلیغات وسیله ای است که توسط آن، مشتریان از ابداعات و نوآوری های شرکت آگاه می شوند. با وجود اهمیت بالای تبلیغات بر روی افزایش فروش ، ارزیابی تاثیر آن به سادگی صورت نمی گیرد

گروه های مقالات