آرشا پرداز - وب سایت سلمونی میرعماد
سلمونی میرعماد
تاریخ تحویل پروژه
آبان 1394
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
PHP
سلمونی میرعماد