آرشا پرداز - مرکز فروش آنلاین نرم افزارهای ویندوز فون چارخونه
مرکز فروش آنلاین نرم افزارهای ویندوز فون چارخونه
تاریخ تحویل پروژه
خرداد 1394
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
ASP MVC
مرکز فروش آنلاین نرم افزارهای ویندوز فون چارخونه