آرشا پرداز - وب سایت صندوقچه(تخصصی ترین سایت نیازمندی های اجاره کشور)
وب سایت صندوقچه
تاریخ تحویل پروژه
شهریور 1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
ASP MVC
 
وب سایت صندوقچه