آرشا پرداز - آتی شهر هوشمند ایرانیان (Cpay)
آتی شهر هوشمند ایرانیان (Cpay)

طرح دوچرخه شهری (Citi Bike) پروژه ایست که از سوی شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان (Cpay) ارائه شده است در این پروژه ایستگاه هایی برای کرایه دوچرخه به شهروندان به تازگی در سراسر شهر راه اندازی شده است. طی این پروژه تعداد زیادی  دوچرخه در ایستگاه های متعدد قرار داده شده اند. اعضای این طرح می توانند با ارائه ی کارت اعتباری خود از هر ایستگاهی یک دوچرخه کرایه کنند و آن را به ایستگاه دیگری بازگردانند. اینچنین شهروندان نیز به این گزینه ی مناسب برای تردد و گردش در شهر دسترسی پیدا کرده اند. 
این نرم افزار اعضای طرح دوچرخه شهری را به اطلاعاتی همچون تعداد دوچرخه های موجود در هر ایستگاه مجهز می کند که این داده ها هر دقیقه به روز می شوند. همچنین با استفاده از یک نقشه ی گوگل از حوزه ی تحت پوشش طرح دوچرخه شهری، مکان همه ی ایستگاه ها نشان داده می شود که این امر به دوچرخه سواران اجازه می دهد با اطلاع از مکان نزدیک ترین ایستگاه ها و دوچرخه های قابل استفاده، برنامه ریزی بهتری برای سفرهای شهری خود داشته باشند. 
به علاوه کاربران می توانند از طریق این نرم افزار نقشه ی مسیرهای تردد خود  در سراسر شهر را در اختیار داشته باشند .

امکاناتی که در این نرم افزار در نظر گرفته شده به شرح زیر است :

صفحه اصلی نرم افزار :

 

 

 

تعریف شهر :

 

 

لاگ عملیات صورت گرفته در نرم افزار :

 

 

تعریف طرح های پایه در نرم افزار :

 

 

 طرح های تخفیفی در ایستگاه ها :

 

 

لاگ های ورود و خروج به برنامه :

 

 

ایستگاه ها:

 

 

 اختصاص طرح به هر شخص :

 

 

تحویل دوچرخه به شخص و تحویل دوچرخه به ایستگاه :

 

 

رسم مسیر طی شده بر روی نقشه :