آرشا پرداز - نرم افزار پارسا سیستم
نرم افزار پارسا سیستم

نرم افزار پارسا سیستم

نرم افزار جامع مدیریت سازمان

شرکت فناوری اطلاعات آرشا پرداز، با توجه به دغدغه اکثر مدیران و اهمیت بالای وجود سیستم مدیریت اطلاعات در سازمان ها ، مبادرت به تولید "سیستم جامع مدیریت سازمان – پارسا سیستم" نموده است. پارسا سیستم شامل ماژول های کاملا مجزایی می باشد که در عین حال این ماژول ها کاملا با یکدیگر در تعامل می باشند که این ویژگی موجب کاهش دخالت انسان وپایین آمدن ضریب خطا و در عین حال بالا رفتن سرعت انجام کار ها میگردد