آرشا پرداز - نرم افزار ماد
نرم افزار ماد

نرم افزار ماد (نرم افزار سیستم جامع امور مالی دانشگاه)

از جمله امکانات این نرم افزار می توان از موارد زیر نام برد:

  • ثبت تمامی تراکنش های مالی
  • اساتید حق التدریس
  • امور خوابگاه
  • وام دانشجویی
  • و ...