سرفصل های این دوره ی آموزشی

  • آشنایی با تغییرات ASP.NET MVC 6 نسبت به نگارش های قبلی
  • آشنایی با ملزومات زبان C#‎ برای ASP.NET MVC
  • آشنایی و کار با Entity Framework
  • شروع کار با ASP.NET MVC
  • کار با Controller ها
  • View ها
  • آشنایی با Razor View Engine
  • کار با Model و Scaffolding
  • استفاده از روش Database First در Entity Framework
  • استفاده از روش CodeFirst در Entity Framework
  • آشنایی
  • فرم ها و HTML Helper ها
  • حاشیه نویسی داده ها (Data Annotation) و اعتبارسنجی مقادیر ورودی
  • برقراری امنیت در برنامه و تعیین سطوح دسترسی
  • پروژه عملی سیستم مدیریت محتوا (CMS)
جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره با شماره های 09130809181 یا 55404241 تماس حاصل نمایید