آرشا پرداز - فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی پایتخت
فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی پایتخت
تاریخ تحویل پروژه
دی1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://paytakhtfarsh.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی پایتخت