آرشا پرداز - نرم افزار نما
نرم افزار نما

پیش نمایشی از قسمت های مختلف نرم افزار:

صفحه اصلی نرم افزار با قابلیت آمار کلی از طلاب و اساتید و ...

لیست مشخصات فردی طلاب به همراه امکان جستجوی پیشرفته طلاب

خروجی گرفتن از طلاب در فرمت اکسل