آرشا پرداز - نرم افزار نما

نرم افزار نما (نرم افزار مدیریت آموزش حوزه ی علمیه)

نرم افزار نما با آخرین متدهای برنامه نویسی کار مدیریت آموزشی مربوط به طلاب را انجام می دهد.

ازجمله امکانات آن به شرح ذیل می باشد:
- ثبت مشخصات طلاب
- ثبت نمرات طلاب
- تولید کارنامه
و ... .